Changelog

9.05.2022

Segmentacja klientów

Wraz z rozwojem dostępności metafieldsów zwiększa się możliwość segmentacji klientów dodatkowo o warunki z wykorzystaniem pól metafields przypisanych do klientów. Sam grid klientów natomiast dostał prostą wyszukiwarkę.

ShopifyUlepszenie
3.05.2022

Pliki GIF w Shopify

Shopify znosi większość ograniczeń dotyczących kompresji plików GIF, więc swobodnie można już korzystać z plików GIF.

ShopifyUlepszenie
20.04.2022

Shopify Inbox można już zintegrować z Instagram

Kolejna integracja w ramach Shopify Inbox pozwoli na kontakt z klientami bezpośrednio z jednego narzędzia, łącząc Online chat, Apple chat, Facebook i Instagram Direct.

NowośćShopify
19.04.2022

Większa ilość sekcji dostępnych w customizacji

Podniesiony został limit maksymalnej liczy sekcji w ramach template. Teraz w każdej template można użyć do 50 sekcji, dodając je z poziomu customizacji.

ShopifyUlepszenie
6.04.2022

Listy elementów w metafields

Metafieldsy typu Text Single Line i Product Reference mają już możliwość przechowywania listy elementów. Przykładowo w metafields Product Reference możemy przechowywać powiązania z więcej niż jednym produktem,  w Text Single Line, więcej niż jedną wartość, np. atrybut “przeznaczenie” może przechowywać wartości: do pracy, do biegania, na spacer.

ShopifyUlepszenie
1.04.2022

Publikacja nowego API

Obecny release candidate API staje się aktualną wersją 2022-04. Kończy się obsługa i wsparcie dla API w wersji 2021-04.

NowośćShopify
1.04.2022

Storefront API ma już dostęp do MENU

Budując własne headlessowe rozwiązania, możemy odwoływać się już do elementu menu z Shopify, poprzez menu object i field.

ShopifyUlepszenie
1.04.2022

Rozdzielenie akceptacji zgód marketingowych (email i sms) dostępne poprzez API

Zarówno GrachQL API i RestAPI ma możliwość obsługi informacji o udzielonych zgodach marketingowych – osobno dla Email i SMS. Obecne pola accepts_marketing zostały zdeprecjonowane.

ShopifyUlepszenie
1.04.2022

Nowe formy planów subskrypcyjnych dla aplikacji z Apps Store

Płatne plany za aplikacje dostępne w Apps store Shopify mogą teraz obejmować rabaty procentowe na pierwsze X okresów rozliczeniowych.

NowośćShopify
22.03.2022

Shopify FLOW dostępny również w planie ADVANCED

Dawno zapowiadana zmiana doczekała się swojej premiery. Jedna z najlepszych aplikacji do tej pory dostępna jedynie dla licencji Shopify PLUS, jest już dostępna dla użytkowników na licencji Shopify Advanced Plan. Dodatkowo aplikacja jest również dostępna w trybie deweloperskim.

NowośćShopify
21.03.2022

Rozszerzenie możliwości filtracji i segmentacji klientów w Shopify

Dostępny jest całkowicie nowy mechanizm budowania list klientów, w oparciu o skrypty filtrujące bazę kontaktów.

NowośćShopify
21.03.2022

Nowe możliwości automatyzacji marketingowych w Shopify

Dotychczasowa jedyna automatyzacja e-mail dla porzuconych koszyków, została rozszerzona o niemal nieograniczone możliwości. Dzięki wykorzystaniu workflow opartego o trigery (niemal identycznie jak FLOW) i Shopify Email możemy zautomatyzować naszą komunikację z klientami.

NowośćShopify
21.03.2022

10000 darmowych emaili co miesiąc

Aplikacja zwiększyła liczbę darmowych wysyłek e-maili marketingowych z 1 000 do 10 000 emaili miesięcznie.

ShopifyUlepszenie
15.03.2022

Koniec wsparcia dla wersji Akeneo 5.0

Z dniem 30 września 2022 dobiegnie koniec wsparcia dla wersji Akeneo 5.0. Zalecane jest do tego czasu podniesienie wersji Akeneo do wersji 6.0 w celu utrzymania wsparcia i dostępu do aktualizacji.

Akeneo
15.03.2022

Nowa wersja Akeneo 6.0

Została wydana nowa wersja Akeneo 6.0 zarówno dla wersji EE, GE jak i CE. Wraz z nową wersją dostępne są nowe funkcjonalności w zależności od wersji licencyjnej. Wersja Akeneo 6.0 będzie rozwijana i wspierana do 30 września 2023

AkeneoNowość
10.03.2022

Funkcja WAIT wydłużona do 30 dni

Obecna funkcja WAIT dostępna w Shopify FLOW zwiększyła swój maksymalny dozwolony zakres z 7 do 30 dni. Można zatem zaplanować kolejne automatyzacje z efektem odłożonym w czasie do 30 dni.

ShopifyUlepszenie
8.03.2022

Deprecjacja pól orders_count, total_spent, has_note, has_timeline_comment

Wskazane pola nie są już dostępne i istnieje konieczność wykorzystania ich zamienników. Szczególną uwagę warto zwrócić na pole total_spent często wykorzystywane we FLOW do tagowania klientów według ich sumarycznego obrotu. Pole total_spend należy zamienić na pole amount_spent

ShopifyUlepszenie
1.03.2022

Brak możliwości edycji notyfikacji SMS

Została wyłączona możliwość edycji notyfikacji SMS, szablony notyfikacji zostały przekształcone do bazowych wartości.

ShopifyUlepszenie
Filtrowanie