Pobierz certyfikat rezydencji Shopify

Certyfikat rezydencji podatkowej (Certificate of Tax Residence) jest, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zaświadczeniem potwierdzającym dla celów podatkowych siedzibę podatnika.
 

Do czego potrzebny jest certyfikat rezydencji Shopify?

 
Uzyskanie certyfikatu rezydencji od zagranicznego kontrahenta pozwala polskiemu przedsiębiorcy obniżyć stawkę podatku u źródła lub zwolnić niektóre płatności zagraniczne. Podatek może być obniżony do wysokości wynikającej z umów międzynarodowych (UPO) w zakresie unikania podwójnego opodatkowania.
 

Certyfikat rezydencji i co dalej?

 
Na przedsiębiorcach, którzy, w ostatnim roku zakupili określony rodzaj usługi od kontrahenta zagranicznego, spoczywa obowiązek złożenia deklaracji IFT-2R tj. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Usługi dotyczą świadczeń i usług niematerialnych, w tym usług reklamowych. Termin na złożenie deklaracji to 31 marca za rok poprzedni. Istotne jest, aby ocenić jakiej kategorii jest zakup – w zależności od tego druk IFT-2R trzeba złożyć lub nie np. zakup należności licencyjnej wiążę się z wykazaniem nabycia na druku IFT-2R,a już w przypadku zakupu oprogramowania nie ma konieczności jego złożenia. Należność licencyjna wiąże się zakupem praw autorskich do programu, tj. użytkownik ma prawo do udzielania sublicencji. Podstawową kwestią jest zatem ustalenie, czy zakupiona została reklama, licencja etc.
 
Certyfikat rezydencji Shopify do pobrania: tutaj
 

Agnieszka Pańczak
Office Manager w Brand Active. Na co dzień zajmuje się koordynacją pracy biura. W ramach działań PR organizuje eventy i dba o kontakt z mediami.

Chcesz pracować z doświadczonymi specjalistami?

Porozmawiajmy o naszych rozwiązaniach dla Twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM