Fundusze Europejskie Polska Wschodnia. Rzeczpospolita Polska. Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Firma Brand Active Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Promocja usług firmy Brand Active Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Celem projektu jest promocja usług związanych z e-commerce na wybranych rynkach docelowych.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych oraz wzrost przychodów ze sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 313 512,14 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 217 020,30 PLN