Baza Danych Odpadowych (BDO) – obowiązek w sklepach internetowych

Baza Danych Odpadowych, czyli inaczej Rejestr BDO stanowi bazę danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Prowadzony jest on w systemie teleinformatycznym i przede wszystkim ma służyć do weryfikacji czy dany podmiot spełnia obowiązki związane z gospodarką odpadami. W związku z czym za pomocą systemu możliwym będzie nie tylko zarejestrowanie się w nim, ale także prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań.

 

Podmiotami zobowiązanymi do wpisu do rejestru BDO są podmioty wytwarzające odpady i prowadzące ich ewidencję, wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, sprzęt elektroniczny oraz będący producentami, importerami lub wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań. I tak jeżeli wytwarzasz odpady to zobowiązany jesteś do końca 2019 roku do rejestracji w BDO. Co więcej, obowiązek zgłoszenia do rejestru BDO w żaden sposób nie jest uzależniony od wielkości firmy – znaczenie ma tutaj wyłącznie fakt, iż wystąpienia choć jednej z wymienionych powyżej przesłanek, która zobowiązuje do rejestracji firmy w tym rejestrze.

 

Rejestr BDO w sklepie internetowym

 
Ważnym z punktu widzenie prowadzenia sklepu internetowego jest również fakt, że poza samym zgłoszeniem się do rejestru jako wytwórca odpadów, prowadzący sklep internetowy powinien zgłosić się jako podmiot wprowadzający produkt w opakowaniach. Otóż wysyłając zamówiony przez klienta towar zazwyczaj pakujemy go w dodatkowe opakowanie – na przykład w kartonowe pudełko, czy też w zawijamy go w folię bąbelkową. Działanie takie traktowane jest przez ustawę właśnie jako wprowadzenie produktu w opakowaniu. W związku z czym zależnie od stosowanego rodzaju opakowania powinniśmy dokonać odpowiedniego zgłoszenia w rejestrze. Nie możemy też zapominać, że na tym nie kończą się obowiązki naszego sklepu internetowego. W przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach poza samym zgłoszeniem firma zobowiązana jest również do spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 

Istotnym jest, że treść zgłoszenia do rejestru uzależniona jest również od towaru jaki oferowany jest w sklepie internetowym oraz od faktu czy prowadzący sklep jest pierwszym wprowadzającym dany produkt na polskim rynku, czy też nie. Będzie to miało znaczenie w przypadku produktów, z których powstają „niebezpieczne odpady”, takich jak opony, oleje, smary, baterie, akumulatory czy sprzęt elektroniczny. Dlatego też, jeszcze przed złożeniem wniosku do Rejestru BDO będziemy musieli ustalić wiele kwestii, które z punktu widzenia nie tylko są niezmiernie istotne, ale także – kwestii, od których zależy zakres naszych późniejszych obowiązków.

 

Jak złożyć wniosek o wpis w rejestrze BDO?

 
Wniosek należy złożyć do właściwego dla Twojej siedziby marszałka województwa. Może on zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej niezależnie jednak od tego, który sposób wybierzemy nie zapominajmy termin na jego złożenie jest zawsze taki sam – 31 grudnia 2019 r. Wpis w rejestrze BDO dokonywany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku. Po pozytywnym jego rozpoznaniu zostaje nadany przez marszałka województwa indywidualny login i hasło do dostępu do systemu teleinformatycznego za pomocą, którego podmiot zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji oraz sprawozdania.

 

Nie zapominajmy też, że do wniosku należy załączyć dowód uiszczenie opłaty rejestrowej. Wysokość opłaty uzależniona jest od faktu czy jesteś mikroprzedsiębiorcą czy nie. Za mikroprzedsiębiorce uznaje się takiego, który co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

 

Sprawdź czy kwalifikujesz się do rejestracji – TUTAJ (kliknij)

 

Jeżeli spełniasz te przesłanki opłata wynosi 100 złotych, w innym zaś przypadku 300 złotych. Poza dowodem wpłaty należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań do wpisu w rejestrze oraz, że podane dane są prawdziwe. Co ważne, oświadczenie to jest składne pod rygorem odpowiedzialności karnej!

 

Po dokonaniu wpisu w rejestrze zobowiązany będziesz do uiszczania opłaty rocznej za prowadzenie rejestru. Opłata ta jest uiszczana do końca lutego każdego roku za dany rok. Wysokość opłaty rocznej jest taka sama jak wysokość opłaty rejestracyjnej. W związku z czym dokonując rejestracji w BDO w tym roku, do końca lutego 2020 zobowiązany jesteś do uiszczenia opłaty właśnie za ten rok. Ponadto zobowiązany jesteś do zamieszczenia na dokumentach firmowych numeru rejestru BDO.
 

Bardzo ważnym jest, iż w przypadku prowadzenia działalności podlegającej wpisowi do rejestru BDO bez jego uzyskania lub też nie wskazania nadanego numeru w rejestrze możesz podlegać karze administracyjnej w wysokości od 5000 złotych do 1.000.000,00 złotych. Poza karami administracyjnymi mogą zostać nałożone kary grzywny lub nawet kara aresztu.

 

Artykuł partnerski od: https://kancelariakantorowski.pl

Chcesz być na bierząco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapis

Daniel Sobota
Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie z jednym z najwyższych wyników egzaminu wstępnego. Swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień związanych z obsługą biznesu w tym w szczególności prawem spółek prawa handlowego oraz ochroną danych osobowych. W Kancelarii (kancelariakantorowski.pl) zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, sprawami rejestrowymi, a także sporządzaniem umów i dokumentów korporacyjnych.

Chcesz pracować z doświadczonymi specjalistami?

Porozmawiajmy o naszych rozwiązaniach dla Twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami

Polecane wpisy

Jakie formy reklamy dla nowych sklepów internetowych?

W e-commerce wyróżniamy obecnie 2 narzędzia, z których sklepy czerpią największe korzyści – zwiększenie sprzedaży. Są nimi Google Ads i Facebook Ads. Wbrew pozorom, oba narzędzia przyciągają nieco inne audytorium. Mianowcie, Google Ads gromadzi wokół siebie tych, którzy wiedzą już czego konkretnie szukają. Z kolei Facebook Ads jest doskonałym narzędziem do tworzenia publiki, która jest najbardziej zainteresowana ofertą sklepu i skłonna do zakupu. Sukces tkwi w tym, by niskim kosztem zyskać stały ruch zainteresowanych i przekłuwać ich w stałych klientów. Jak tego dokonać?
17.12.2019
Czytaj więcej Strzałka

Pierwszy w Polsce Shopify Meetup

Zespół Brand Active uwielbia wyzwania. Dowodem na to jest organizacja pierwszego w Polsce Shopify Meetup, który odbył się 5 grudnia w Warszawie. Jesteśmy łącznikiem z Shopify! Jako oficjalni partnerzy na co dzień korzystający z usług platformy sprzedażowej Shopify, mamy doświadczenie w tym zakresie, dlatego postanowiliśmy się...
10.12.2019
Czytaj więcej Strzałka

Dodaj komentarz