PIM w e-commerce – sposób na produktowy chaos informacyjny

PIM Akeneo - BA

W dobie procesów cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, coraz większy obszar ich działalności przenoszony jest do internetu. Tradycyjne kanały sprzedaży stacjonarnej ustępują miejsca kanałowi e-commerce lub przenikają się zgodnie z modelem omnichannel, gdzie niezbędne jest dostarczenie potencjalnemu klientowi bogatego, a, przede wszystkim, spójnego doświadczenia zakupowego, na które składają się między innymi szczegółowe informacje o produktach. Chcąc usprawnić działanie firmy, równocześnie odpowiadając na potrzeby i oczekiwania konsumentów, warto wziąć pod uwagę systemy PIM dedykowane e-commerce.

 

Rozrost cyfrowego ekosystemu informacji staje się następstwem postępującego rozwoju sklepów internetowych. Jest to mocno zauważalne w przypadku firm, które prężnie się rozwijają, przez co ilość produktów sukcesywnie wzrasta, a co za tym idzie, zwiększa się ilość danych, które z tymi produktami są powiązane. W takiej sytuacji, aby zapanować nad chaosem informacyjnym, warto zdecydować się na system PIM. Czym tak właściwie jest i komu dedykowane jest to rozwiązanie?

 

E-commerce w architekturze opartej na mikroserwisach – PIM jako źródło prawdy informacji o produktach 

 

PIM, czyli Product Information Management to, najprościej mówiąc, zarządzanie informacją o produkcie, oparte o systemy danych, które umożliwiają sprawne tworzenie i rozpowszechnianie informacji o produkcie w różnych kanałach, do których zaliczyć można między innymi systemy e-commerce, aplikacje mobilne, serwisy www, katalogi, pliki PDF itp. Korzystając z rozwiązania, jakie oferuje PIM, można swobodnie i sprawnie zarządzać wszystkimi zasobami produktów, przechowywać je w jednym miejscu, co z kolei wpływa na ułatwienie i usprawnienie działań pracownikom, a w ogólnym rozrachunku, całej organizacji. Mówiąc o zaletach PIM, należy wspomnieć o funkcjach systemu, na które składa się:

 

– import – PIM to system dedykowany przede wszystkim dużym, rozrastającym się firmom, jednak nie tylko. Dla mniejszych realizacji może to być świetne pole do stworzenia informacji o produkcie po raz pierwszy. Wdrażając system, niezbędny jest import danych z zewnętrznych źródeł, co najczęściej odbywa się za pośrednictwem źródeł plikowych CSV, XLS, XML lub usługi internetowej web service. Przychodzące dane są mapowane automatycznie do własnych struktur, a następnie transformowane do wymaganej postaci. Funkcja importu w PIM jest szczególnie istotnym elementem workflow w przypadku firm, które są dystrybutorami. Dlaczego? Wówczas systemy danych mogą być wzbogacone o funkcję Supplier Portal, która obowiązek wprowadzenia i aktualizacji informacji produktowych przenosi na dostawców. To z kolei przekłada się na obniżenie kosztów zarządzania informacją i skrócenie czasu Time to Market, w rezultacie podnosząc jakość informacji, które ostatecznie trafiają do potencjalnego klienta

 

– konsolidacja – data cleaning, czyli weryfikacja i oczyszczanie zduplikowanych danych. To szalenie istotna kwestia przy imporcie danych z wielu źródeł i od wielu dostawców. Proces ten może zachodzić automatycznie i przebiegać zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej regułami i algorytmami lub zostać przeprowadzony przy pomocy szybkiego wyszukiwania i filtrowania informacji

 

– wzbogacanie – kolejnym krokiem, który należy wykonać po imporcie danych podstawowych, jest szczegółowe opisanie produktu. Na tym etapie przyporządkowywane są pliki multimedialne (zdjęcia główne, zdjęcia wariantów, realizacji, rysunki wymiarów, filmy itp.) i inne pliki (certyfikaty, atesty, dokumenty PDF, pliki CAD). Każdy z produktów jest stosownie klasyfikowany, a następnie umieszczany w strukturze z możliwością ulokowania w wielu miejscach równocześnie. Dzięki PIM nie ma właściwie żadnych ograniczeń w tworzeniu struktur o dowolnej złożoności. Co z tego wynika? Dzięki temu można jak najlepiej odzwierciedlić ofertę produktową danej firmy. Po etapie wprowadzania i klasyfikacji produktów należy stworzyć między nimi relacje – mogą to być informacje o akcesoriach, elementach zestawów, produktach, które są podobne lub wykorzystywane w platformach e-commerce połączenia Up-sell. Zarządzanie atrybutami jest jednym z najistotniejszych elementów systemu PIM – szczególnie wartościowe są tu mechanizmy dziedziczenia wartości atrybutów i masowej ilości dużej liczby danych

 

– tłumaczenie – to szczególnie istotne w przypadku firm, które działają w globalnej gospodarce – wówczas dostarczenie potencjalnemu klientowi niezbędnych informacji o produkcie w języku, którym się posługuje, jest niezbędne. System PIM i w tym wypadku znacząco ułatwia pracę, oferując rozbudowane narzędzia wspierające procesy tłumaczeniowe. Zarówno dane, jak i opisy, nazwy, atrybuty, wartości jednostki i pliki graficzne mogą być lokalizowane i w pełni wielojęzyczne. PIM oferuje też wsparcie dla osób tłumaczących w postaci Translation Memory, czyli mechanizmu pamięci tłumaczeniowej i automatycznego eksportu oraz importu z wykorzystaniem formatów XLIF i XLS

 

– kontrola – to etap poprzedzający publikację danych. Proces może przebiegać na różnych poziomach, takich jak kontrola poprawności wprowadzania danych, weryfikacja, czy zostały wypełnione pola obowiązkowe. Można również zbudować reguły zależnych od siebie atrybutów (jeśli A to B). Niewątpliwym atutem jest to, że w oparciu o prawa dostępu chronione są dane wrażliwe – jedynie upoważnione grupy użytkowników mogą uzyskać do nich dostęp

 

– publikacja – eksportowane dane mogą przybrać format pliku CSV, XML i być udostępniane za pośrednictwem web services. Proces wymiany danych może zachodzić synchronicznie lub asynchronicznie. Bazując na systemie PIM, użytkownik nie ma żadnych ograniczeń w zakresie przekazywania danych do publikacji na różnych kanałach.

 

PIM Akeneo źródło prawdy

 

Systemy PIM – czy to rozwiązanie dla Ciebie?

 

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy PIM to rozwiązanie dla nich. Stając przed takim dylematem, warto zweryfikować, czy któreś z poniższych kryteriów dotyczą prowadzonego biznesu. Jeśli chociaż część z nich jest zgodna, skorzystanie z możliwości, jakie oferuje Product Information Management, umożliwi znaczące usprawnienie działania firmy.

 

– duża liczba produktów – czyli jaka? Tu powinno pojawić się klasyczne, “to zależy”, gdyż, o ile dla produktów o prostej charakterystyce duża ilość będzie oznaczała 2000 SKU, o tyle dla tych o zaawansowanym, złożonym opisie i różnorodnych właściwościach wartości “dużo” będzie oznaczało 500 SKU. Jeśli gama produktów przewyższa wartość 5000 SKU, konieczność skorzystania ze wsparcia oferowanego przez systemy PIM nie powinna pozostawiać najmniejszych wątpliwości;

 

– więcej niż jeden kanał publikacji – w przypadku większej ilości kanałów publikacji, system PIM pozwoli nie tylko usprawnić pracę nad wdrażaniem nowych produktów, ale i zminimalizować ryzyko pomyłek;

 

– złożony opis – specyfika oferowanych produktów wymaga specjalistycznego opisu, który składa się z kilkunastu lub kilkudziesięciu atrybutów? PIM i w tym wypadku okaże się pomocny. System usprawni pracę, zapewniając potencjalnym klientom możliwość zdobycia szczegółowych informacji na temat interesujących ich produktów, przyspieszając tym samym decyzję zakupową;

 

– wielowymiarowe produkty – sposób zamawiania produktu, który wymaga podania kilku parametrów, nierzadko generuje nawet kilkaset możliwych wykonań tego samego produktu. Aby usprawnić proces, najlepszą opcją będzie skorzystanie z konfiguratorów produktów, które będą zbawienne przy zamawianiu skojarzonych i pasujących według zadanych parametrów dodatków i akcesoriów;

 

– działalność globalna – działasz na rynkach zagranicznych? System PIM umożliwia szybkie dostosowanie informacji produktowych do języka, którym posługuje się klient. Dodatkowo pozwala na skrócenie pełnego tłumaczenia do akceptowalnego poziomu, umożliwiając równoległą publikację w 20 i więcej krajach. To z kolei znacząco zmniejsza koszty, z jakimi musi się zetknąć firma;

 

– wielu użytkowników – prowadząc duże przedsiębiorstwo, z pewnością zatrudniasz sporą ilość pracowników. System PIM umożliwi usprawnienie pracy między innymi za pośrednictwem opcji dostosowywania praw dostępu – poszczególni pracownicy będą mieli jednoczesny wgląd do informacji o produkcie, możliwość edycji lub pobrania oraz wgląd do niezbędnych do ich pracy informacji, bez równoczesnego dostępu do danych, które ich nie dotyczą;

 

– automatyzacja składu DTP – przedsiębiorstwo bazuje też na drukowanych publikacjach, które w przypadku Twojej firmy wciąż stanowią sposób na skuteczne dotarcie do klienta? Product Information Management oferuje narzędzie automatyzujące umożliwiające dostarczenie wysokiej jakości informacji produktowych posiadających wysoki stopień strukturyzacji oraz zawierający pełny materiał graficzny;

 

– wymagana obsługa zewnętrznych klasyfikacji – jeśli Twoi partnerzy biznesowi wymagają dostarczenia e-katalogów (najczęściej nośnikiem tego typu danych jest plik XML), które są zgodne z obowiązującymi w danej branży standardami przemysłowymi (w zależności od specjalizacji mogą zawierać klasyfikację ETIM, Datanorm, UNSPSC, eCI@ss, czy ProfiClass), system PIM pozwoli uefektywnić działanie, pozwalając uniknąć konieczności wprowadzania danych do kolejnego systemu IT.

 

Dashboard Akeneo

 

Rich Content, który sprzedaje – zalety PIM Akeneo

Poruszając temat systemów PIM oraz ich wariantów, w pierwszej kolejności należy podkreślić, że różnią się one od narzędzi ERP, których głównym zastosowaniem jest przechowywanie informacji podstawowych (w przypadku narzędzi ERP niezbędne jest wprowadzenie atrybutów produktu, ich opisanie, przetłumaczenie i przesłanie plików multimedialnych), logistycznych i transakcyjnych. Na co się zatem zdecydować, stając przed wyborem systemu, aby był jak najbardziej dopasowany do specyfiki prowadzonej firmy? Opcje są dwie – rozwiązanie komercyjne i rozwiązanie open source, do którego zalicza się między innymi PIM Akeneo. Jak już wcześniej zostało wspomniane, wdrożenie systemu pozwala znacząco usprawnić działanie zespołu i jego produktywność w zakresie poszerzania i urozmaicania informacji produktowej, przy równoczesnym dostarczaniu jak najlepiej dopasowanych, najkorzystniejszych, wielokanałowych doświadczeń produktowych. PIM Akeneo powstało we Francji, jednak ma zależne od siebie spółki na terenie Niemiec, Izraela, Anglii i USA, co okazuje się ogromną zaletą dla osób decydujących się na to rozwiązanie. Dlaczego? Wybierając ten system open source, można korzystać z różnych dostawców usługi. To, rzecz jasna, niejedyne zalety PIM Akeneo:

 

  • system umożliwia tworzenie reguł przepływu pracy oraz walidacji dla danych
  • gwarantuje proste, intuicyjne poruszanie się po zakładkach 
  • zapewnia uproszczone zarządzanie katalogiem produktów

 

selsey-pim

Źródło: https://selsey.pl/

 

Jak jeszcze PIM wzbogaci Twoje przedsiębiorstwo?

 

Poniżej wyróżniliśmy najistotniejsze korzyści płynące z tego rozwiązania:

 

– krótszy Time to Market – czyli sprawniejsze wprowadzenie nowego produktu na rynek, możliwość rezygnacji z manualnego wprowadzania danych

 

– zwiększenie asortymentu – wydajne i szybkie zarządzanie informacją daje możliwość rozszerzenia asortymentu i uzyskanie efektu long tail 

 

– zachowanie spójności danych w każdym kanale publikacji – PIM to system gwarantujący spójność nie tylko we wszystkich kanałach, ale i wszystkich używanych językach

 

– większa kontrola publikowanych treści – zastosowanie statusów cyklu życia informacji o produkcie wspiera użytkownika w pracy nad publikacją informacji produktowych. Opcja szybkiego przeglądu wprowadzonych danych, mechanizmy umożliwiające kontrolę ich kompletności i zgodności z wymaganiami znacząco ułatwia kontrolę informacji, które są ostatecznie przekazywane potencjalnym klientom

 

– wyższy współczynnik konwersji – wartościowe treści i kompletny opis bezpośrednio wpływają na decyzje zakupowe klientów. Znając szczegóły dotyczące interesującego użytkownika produktu, zyskuje on pewność, że towar, na który się decyduje, spełni wszystkie jego potrzeby i oczekiwania – proces podejmowania decyzji zakupowej staje się dzięki temu krótszy

 

– niższe koszty – pierwsza oszczędność dotyczy czasu i jest zauważalna już na etapie wprowadzania informacji – zamiast procesu wymagającego powtarzania czynności, informacje wprowadzane są raz do jednego systemu. Kolejną oszczędność można odnotować w dziale handlowym – dobrze poinformowany klient nie będzie odczuwał potrzeby korzystania z BOK, co więcej – mając szczegółowe informacje o interesującym go produkcie, będzie miał mniej powodów do dokonania zwrotu nabytego towaru. Kolejną zaletą wartą uwagi jest też określona struktura PIM, dzięki której systemy mogą być bazą do automatyzacji składu DTP katalogów produktowych i innych publikacji.

 

Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto skorzystać z rozwiązania, jakie oferują systemy PIM, w tym PIM Akeneo, odpowiedz sobie na pytanie: czy chcesz usprawnić pracę i zwiększyć konwersję, równocześnie zmniejszając koszty? Jeśli tak, wybór jest oczywisty.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o PIM Akeneo?

Sprawdź

Paweł Horodecki
Head of Operations | Sales Team, specjalizuje się w planowaniu długofalowej współpracy z klientami oraz pomocy w osiąganiu celów wyznaczonych w projektach. Na co dzień dba o jakość obsługi klienta oraz dobór najlepszych rozwiązań, mając na uwadze sukces klienta.

Chcesz pracować z doświadczonymi specjalistami?

Porozmawiajmy o naszych rozwiązaniach dla Twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami

Polecane wpisy

17 inspirujących globalnych sklepów na Shopify Plus

Shopify Plus to jedna z najpopularniejszych platform e-commerce na świecie. Sprawdź globalne sklepy oparte o tę technologię i zainspiruj się
6.08.2021
Czytaj więcej Strzałka

7 dużych, rozpoznawalnych marek, które posiadają sklepy na Shopify Plus

Sprawdź kto w Polsce korzysta z Shopify Plus - platformy przeznaczonej dla klientów, którzy codziennie mierzą się z tysiącami sprzedanych produktów.
4.08.2021
Czytaj więcej Strzałka